Een raccordement is een oude naam van een spoorweg die niet bestemd is voor openbaar vervoer van personen of goederen en die aansluit op een hoofdspoorweg. Op een raccordement bedraagt de snelheid doorgaans ten hoogste 30 km/u. Een raccordement bestaat uit:

  • een stamlijn – deze heeft een ontsluitingsfunctie en is aangelegd en wordt beheerd door een overheidslichaam.
  • een of meer spooraansluitingen – om bedrijven aan te sluiten op het spoorwegnet.

In de loop der tijd zijn vele stamlijnen en spooraansluitingen verdwenen.